Otázka:

Ako sa správne pýtať: Koho je to kniha, alebo Čia je to kniha? Nie je spisovné to druhé?

Heslá:

koho, čia, čí, čie

Odpoveď:

 

 

Zámeno koho je 2. pád opytovacieho osobného zámena kto a používame ho vtedy, keď sa spytujeme na osobu, napr. Koho si videl? Zámeno čia je 1. pád opytovacieho privlastňovacieho zámena čia a používame ho vtedy, keď sa pýtame na vlastnícky vzťah predmetu k osobe, napr. Čia je to taška? Otázka  Koho je to kniha? je nesprávna. Má byť, ako ste správne uviedli, Čia je to kniha?

 


Otázka z 06. 08. 2003 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu koho