Otázka:

Prečo naši hlásatelia, herci, moderátori stále nesprávne používajú spojenie Koho to je? namiesto Čie to je?

Heslá:

čí, čia, čie

Odpoveď:

Máte pravdu, že v bežnej jazykovej praxi sa namiesto privlastňovacích zámen čí, čia, čie často používa zámeno koho. Na Vašu otázku, prečo toto zamieňanie nastáva, Vám nevieme s istotou odpovedať, ale na túto chybu sa v rozličných jazykových príspevkoch upozorňuje už desaťročia.

 

 


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu čí