Otázka:

Však je nespisovné pýtať sa "Koho je to nápad?", "Koho je to pero?" a "Koho je to dieťa?" Ako je to spisovne?

Heslá:

koho, kto, čí, čia, čie

Odpoveď:

 

Zámeno koho je 2. pád opytovacieho osobného zámena kto a používame ho vtedy, keď sa spytujeme na osobu, napr. Koho si videl? Zámená čí, čia, čie  sú opytovacie privlastňovacie zámená a používame ich vtedy, keď sa pýtame na vlastnícky vzťah predmetu k osobe, napr. Čia je to taška? Čí je to priateľ? Čie sú to hodinky? Máte pravdu, že v otázkach Koho je to nápad? Koho je to pero? Koho je to dieťa? sú použité nesprávne zámená. Uvedené vety majú správnu podobu Čí je to nápad? Čie je to pero? Čie je to dieťa?

 

 


Otázka z 27. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu koho