Otázka:

Je správne používať zámeno koho namiesto privlastňovacích zámen čí, čia, čie, napr. v otázke Koho je tento pohár?

Heslá:

čí, čia, čie, čí je to pohár?, s čou pomocou počítate?, čie meno nemôže zabudnúť?, s čími návrhmi nesúhlasíte?

Odpoveď:

 Privlastňovací vzťah alebo pôvod sa v slovenčine zisťuje opytovacími zámenami čí, čia, čie, napr. čí je to pohár?, s čou pomocou počítate?, čie meno nemôže zabudnúť?, s čími návrhmi nesúhlasíte? Vyjadrenia s tvarom genitívu opytovacieho zámena kto (koho je to pohár?, s koho pomocou počítate?, koho meno nemôže zabudnúť?, s koho návrhmi nesúhlasíte?), ktoré sa vyskytujú v jazykových prejavoch, sú nespisovné a používajú sa pod vplyvom cudzích jazykov.


Otázka z 16. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu čí