Heslo: tie

Otázka:

Zdravím, v slove tie sa spoluhláska t vyslovuje mäkko alebo tvrdo?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Musím podľa jaz. zákona uvádzať cudzie priezvisko ako MUDr. Michele Borbová? Sú prípady, keď sa zámeno tie vyslovuje mäkko ťie?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Zaujímala by ma výslovnosť pri slove "tie". Ľudia toto slovo zmäkčujú, avšak údajne sa má hovoriť tvrdo. Príklad použitia slova: "Tie veci". Prosím o objasnenie výslovnosti a o pravidlo v tomto smere, ak existuje.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V jednej odpovedi píšete, že v zámenách títo, tieto je na začiatku tvrdá spoluhláska t. A čo pravidlo o mäkčení v di, ti, ni, li? Takže aj v slove teľa je tvrdé t?

celá otázka a odpoveď