Otázka:

Zámená tie, tieto a pod. sa majú vyslovovať mäkko alebo tvrdo?

Heslá:

tieto, títo, tento, tejto, žiadni, tie, tí, tej, ten, onen, žiaden, onej, oní, žiadne, žiadnej

Odpoveď:

V zámenách tie, tieto, ako aj tí, títo, tej, tejto, ten, tento je pred samohláskami e, i, í, resp. pred dvojhláskou ie tvrdá spoluhláska t, čo znamená, že tieto zámená sa vyslovujú tvrdo. Tvrdú výslovnosť majú aj zámená onen, žiaden, onej, oní, žiadni, žiadne, žiadnej.


Otázka z 03. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu tieto