Otázka:

Musím podľa jazykového zákona uvádzať cudzie priezvisko ako MUDr. Michele Borbová? Sú prípady, keď sa zámeno tie vyslovuje mäkko?

Heslá:

Angela Merkel, ten, tí, tie, prechyľovanie

Odpoveď:

1. Priezviská známych ženských osobností (cudziniek aj Sloveniek), ktoré nemajú v základnom tvare príponu -ová, možno v nominatíve ponechať v neprechýlenej podobe, napr. Angela Merkel, Jane Fonda, Dr. Michele Borba. Ak však potrebujeme takéto priezviská použiť v nepriamych pádoch, pre slovenčinu je prirodzené ich skloňovať (rovnako ako sa skloňujú aj cudzie mužské priezviská, napr. s B. Obamom, výkon Bolta, film Henryho Fondu) a vtedy je potrebné k nim pridať prechyľovaciu príponu -ová, napr. stretnutie s A. Merkelovou, herecké majstrovstvo Fondovej, prednáška MUDr. Michele Borbovej.

 2. Výslovnosť spoluhlásky t v zámenách ten, tí, tie je tvrdá – [ten, tí, tie].

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Angela Merkel