Heslo: slovesné podstatné mená

Otázka:

Je správne "rozhodovanie žiakov o svojej budúcej profesii" alebo "rozhodovanie sa žiakov o svojej budúcej profesii"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Existuje slovo skuvíňanie? Nikde v jazykových slovníkoch ani v príručkach som ho nenašiel.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovesné podstatné meno (napr. učenie) sa zaraďuje medzi slovesá alebo medzi podstatné mená?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovesné podstatné mená sú podstatné mená alebo slovesá?

celá otázka a odpoveď