Otázka:

Existuje slovo skuvíňanie? Nikde v jazykových slovníkoch ani v príručkach som ho nenašiel.

Heslá:

slovesné podstatné mená

Odpoveď:

Výkladové slovníky slovenčiny zaznamenávajú slová v ich základnom tvare, čo je v prípade podstatných mien a prídavných mien tvar nominatívu jednotného čísla a pri slovesách neurčitok. Preto ste v nich nenašli slovesné podstatné meno skuvíňanie, ktoré je utvorené od slovesa skuvíňať a považuje sa za slovesný tvar.


Otázka z 28. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu slovesné podstatné mená