Otázka:

Slovesné podstatné mená sú podstatné mená alebo slovesá?

Heslá:

slovesné podstatné mená

Odpoveď:

 

 

K otázke zaraďovania slovesného podstatného mena sa v rozličných príručkách a učebniciach pristupuje odlišným spôsobom. Ak si potrebujete utriediť školské vedomosti v rámci prípravy na prijímacie pohovory, odporúčame Vám vychádzať zo spracovania tejto otázky vo Vašich učebniciach. Slovesné podstatné meno je v podstate hybridný prvok, v ktorom sa spájajú vlastnosti dvoch slovných druhov – slovies a podstatných mien. Preto sa takéto slová nenazývajú slovesami, ale zaraďujú sa medzi gramatické slovesné tvary. Viac si o tejto problematike môžete prečítať v našej internetovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk, keď si do vyhľadávania zadáte spojenie slovesné podstatné mená alebo slovo čítanie. 


Otázka z 13. 05. 2019 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu slovesné podstatné mená