Heslo: skratka

Otázka:

Ako určím gramatický rod pri skratkách? Napríklad pri skratke TIK, čo znamená Turistická informačná kancelária?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa v texte použiť skratka h alebo sa musí použiť skratka hod.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám písať skratku pre call centrum? Môžem použiť iniciálovú skratku, aj keď to nie je vlastné meno?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku