Heslo: skratka

Otázka:

Ako určím gramatický rod pri skratkách? Napríklad pri skratke TIK, čo znamená Turistická informačná kancelária.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Môže sa v texte použiť skratka h alebo sa musí použiť skratka hod.?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako mám písať skratku pre call centrum? Môžem použiť iniciálovú skratku, aj keď to nie je vlastné meno?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako by som mohla skrátiť slovo sestra ako oslovenie rehoľnej sestry? Všimla som si, že sa uvádza skratka sr., ale to je skratka slova senior.

celá otázka a odpoveď