Otázka:

Ako určím gramatický rod pri skratkách? Napríklad pri skratke TIK, čo znamená Turistická informačná kancelária.

Heslá:

skratka, OSN, TIK

Odpoveď:

 

 

Pri určovaní gramatického rodu skratky sa vychádza z rodu určujúceho slova, napr. USA zabezpečili (tie štáty v plnom názve Spojené štáty americké), OSN rozhodla (tá organizácia v plnom názve Organizácia Spojených národov), jednotná EÚ (tá únia v plnom názve Európska únia). Keďže v skratke TIK (Turistická informačná kancelária) je určujúcim slovom podstatné meno ženského rodu kancelária, aj gramatický rod skratky by mal byť ženský (napriek tomu, že je graficky zhodná s podstatným menom mužského rodu tik), napr. TIK informovala, v našej TIK ap.   


Otázka z 22. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu skratka