Otázka:

Ako mám písať skratku pre call centrum? Môžem použiť iniciálovú skratku, aj keď to nie je vlastné meno?

Heslá:

skratka, iniciálová skratka, call centrum, cc, c.c.

Odpoveď:

Iniciálová skratka (utvorená zo začiatočných písmen spojenia a písaná veľkými písmenami bez bodky) sa môže utvoriť aj zo všeobecného pomenovania, napr. daňový úrad – DÚ, stredoeurópsky čas – SEČ, samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO. Aj od názvu oddelenia call centrum možno utvoriť skratku CC.

            Ak sa rozhodnete pre skratku písanú malými písmenami, odporúčame podobu c. c. s bodkami a medzerou.

 

            


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu skratka