Otázka:

Ako by som mohla skrátiť slovo sestra ako oslovenie rehoľnej sestry? Všimla som si, že sa uvádza skratka sr., ale to je skratka slova senior.

Heslá:

sestra, skratka sr., skratka

Odpoveď:

 Na oslovenie rehoľnej sestry v písomnom kontakte sa používa skratka sr. zastupujúca slovo sestra. To, že ide o rovnakú skratku, aká sa používa pre slovo senior, nie je nijako výnimočné. Rovnakou skratkou sa často označujú viaceré slová, porov. ed. edícia, editor; Dg. – dekagram, diagnóza; PF – pedagogická fakulta, právnická fakulta, pour féliciter. Môžeme spomenúť inú skratku cirkevného titulu, a to fr. od slova fráter, ktorá zároveň funguje ako skratka slov francúzsky, francúzština.


Otázka z 26. 02. 2018 bola zodpovedaná dňa 26. 02. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sestra