Heslo: online

Otázka:

Píše sa slovo online alebo on-line?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je slovo online/on-line v slovenčine spisovné? Možno ho použiť v televízii a v tlači?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa slovo internet píše v slovenčine s malým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď