Otázka:

Píše sa slovo online alebo on-line?

Heslá:

online, online formulár, online hry, onlinový, onlineový, on line, online verzia, onlajnový

Odpoveď:

 

Slovo online sa používa aj v podobách on-line alebo on line. Funguje ako príslovkaaj ako nesklonné prídavné meno, napr. online formulár, online hry, online verzia. Ako prídavné meno sa už používa aj v čiastočne zdomácnených skloňovateľných podobách onlinový  a onlineový, aj v úplne zdomácnenej podobe onlajnový. Z uvedených podôb možno ako príslovku uprednostniť podobu online a ako prídavné meno podobu onlinový – onlinový leták –, resp. podobu onlajnový.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu online