Otázka:

Aký slovný druh je slovo online?

Heslá:

online, slovný druh

Odpoveď:

 

Slovo online je v Slovníku cudzích slov (2005, nájdete ho na našej stránke slovnik.juls.savba.sk) spracované ako príslovka s príkladmi spojení tlačiareň je pripravená online, používať online katalóg knižnice (t. j. Ako používať katalóg?). V súčasnosti sa používa na vyjadrenie rovnakého významu aj príslovka utvorená domácou príponou onlajnovo.

 

            V jazykovej praxi sa však nesklonný výraz online používa aj na vyjadrenie vlastnosti, teda ako prídavné meno s významom „onlajnový“, napr. gambleri v online herniach (V akých herniach?), online prekladač (Aký prekladač?).

 

            Ako vidíte, pri slove online sa dá určiť slovný druh iba z vety, v ktorej sa použije, ale ani z niektorých konkrétnych spojení nemusí byť jednoznačné, či sa v nich toto slovo použilo ako príslovka alebo ako prídavné meno, napr. v spojení používať online katalóg možno slovo online chápať ako príslovku (Ako používať katalóg?), ale aj ako prídavné meno (Aký katalóg používať?).

 

 


Otázka z 09. 12. 2020 bola zodpovedaná dňa 09. 12. 2020

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu online