Otázka:

Prečo sa slovo internet píše v slovenčine s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

internet, online, on line, napojený, priamy, spriahnutý, internetový, používať niečo online, onlineový, onlinový, onlineový onlinový magazín, onlineový onlinový produkt, onlineová onlinová hra

Odpoveď:

 

V slovenčine sa slovo internet nepovažuje za vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom. Nejde totiž o pomenovanie právnickej osoby ani o obchodnú značku produktu (porov. kapitolu Písanie veľkých písmen v Pravidlách slovenského pravopisu, 2013, s. 50 – 75). V súčasnosti sa pojem internet definuje ako decentralizovaný, verejne dostupný globálny systém vzájomne prepojených počítačových sietí. Ide o všeobecné podstatné meno bez ohľadu na to, či sa ním pomenúva celosvetová informačná a komunikačná sieť alebo prepojené počítačové siete, či služby umožňujúce prístup k digitalizovaným informáciám a pod. Slovo internet je v takejto pravopisnej podobe spracované vo všetkých súčasných príručkách slovenského jazyka na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

 

 

 


Otázka z 27. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu internet