Heslo: mestské zastupiteľstvo

Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu spojenia mestské zastupiteľstvo a mestská rada?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám problémy s písaním názvov mestských častí a orgánov našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Kedy a kde sa píšu veľké začiatočné písmená? A ako je to s názvami dokumentov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva alebo rokovací poriadok mestského zastupiteľstva?

celá otázka a odpoveď