Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu spojenia mestské zastupiteľstvo a mestská rada?

Heslá:

mestské zastupiteľstvo, mestský úrad

Odpoveď:

Slovné spojenia mestské zastupiteľstvo a mestská rada sa ako všeobecné názvy píšu s malým začiatočným písmenom, no v spojení s presným určením sídla sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Mestské zastupiteľstvo mesta Senica (alebo Mestské zastupiteľstvo Senice), Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, Mestská rada mesta Banská Štiavnica (alebo Mestská rada Banskej Štiavnice), Mestská rada v Modre. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje napríklad aj pri názve mestský úrad – Mestský úrad v Ružomberku.


Otázka z 24. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu mestské zastupiteľstvo