Otázka:

Ako je správne: Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva alebo rokovací poriadok mestského zastupiteľstva?

Heslá:

rokovací poriadok, mestské zastupiteľstvo

Odpoveď:

 

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa s veľkým začiatočným písmenom píšu iba pomenovania najzávažnejších dokumentov, ako je Ústava Slovenskej republiky, Postupimská dohoda či Zákonník práce. Názvy zákonov, vyhlášok vládnych nariadení či rozličných interných dokumentov sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. S malým začiatočným písmenom sa píše aj spojenie rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

             Ak za spojením mestské zastupiteľstvo nasleduje určenie sídla, napr. Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene, považuje sa toto spojenie za vlastné meno, názov samosprávneho orgánu mesta, a píše sa s veľkým začiatočným písmenom. Spojenie mestské zastupiteľstvo bez určenia sídla sa však nepovažuje za vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 10. 06. 2019 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2019

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rokovací poriadok