Heslo: komisia

Otázka:

Akú podobu má v slovenčine slovo komisia?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píšu sa skrátené názvy komisia, rada s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa spojenia cieľ 1, kohézna politika, operačný program, spoločná zahraničná politika s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa názvy metód spoločný systém hodnotenia kvality, kruh kvality, analýza stromu porúch, komplexné riadenie kvality s veľkým začiatočným písmenom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako správne v slovenčine označovať Codex Alimentarius Commission? Je to správne Komisia kódex alimentárius?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Mám v názve oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave písať veľké začiatočné písmeno alebo malé?

celá otázka a odpoveď