Otázka:

Píšu sa skrátené názvy komisia, rada s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa spojenia cieľ 1, kohézna politika, operačný program, spoločná zahraničná politika s veľkým začiatočným písmenom? Píšu sa názvy metód spoločný systém hodnotenia kvality, kruh kvality, analýza stromu porúch, komplexné riadenie kvality s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

komisia, Európska komisia, Únia, Európska únia, rada, Rada Európskej únie, cieľ 1, kohézna politika, operačný program, spoločná zahraničná politika, spoločný systém hodnotenia kvality, kruh kvality, analýza stromu porúch, komplexné riadenie kvality

Odpoveď:

 Skrátené pomenovania Komisia (z dvojslovného názvu Európska komisia), Únia (z názvu Európska únia) a Rada (z názvu Rada Európskej únie), sa výnimočne píšu s veľkým začiatočným písmenom, čím sa zaraďujú do takého typu skrátených názvov, ako napr. Hrad – Bratislavský hrad, Povstanie – Slovenské národné povstanie, Národné – Slovenské národné divadlo (ktoré sa uvádzajú aj v poslednom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu; v elektronickej podobe je príručka dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).

 Slová a slovné spojenia cieľ 1, kohézna politika, operačný program, spoločná zahraničná politika nie sú vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom. Aj názvy metód alebo analýz ako spoločný systém hodnotenia kvality, kruh kvality, analýza stromu porúch, komplexné riadenie kvality odporúčame ako všeobecné pomenovania písať s malým začiatočným písmenom.  


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu komisia