Otázka:

Ako správne v slovenčine označovať Codex Alimentarius Commission? Je to správne Komisia kódex alimentárius?

Heslá:

codex alimentarius, potravinový kódex, komisia

Odpoveď:

 

Latinské spojenie codex alimentarius sa do slovenčiny prekladá ako potravinový kódex. Názov medzinárodnej komisie, ktorý má v angličtine podobu Codex Alimentarius Commission,možno do slovenčiny preložiť ako Komisia pre potravinový kódex (s prekladom latinského spojenia).

 

Slovo komisia v názve odporúčame písať s veľkým začiatočným písmenom, pretože ide o názov samostatnej medzinárodnej inštitúcie, nie iba o pomocnú organizačnú jednotku nejakej inštitúcie alebo nejakého úradu.Podobu slovenského označenia komisie ako komisia kódex alimentárius, ktorú uvádzate vo svojom e-maile a v ktorej sú dve slová v slovenčine a tretie v „poslovenčenej“ latinčine, nepokladáme za vhodnú.

 


Otázka z 26. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 26. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu codex alimentarius