Otázka:

Mám v názve oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave písať veľké začiatočné písmeno alebo malé?

Heslá:

oddelenie, odbor, sekcia, rád, komisia, oddelenie cudzineckej polície

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (ktoré sú k dispozícii aj v elektronickej podobe na našej  stránke www.slovnik.juls.savba.sk) sa pomenovania oddelení, odborov, sekcií, rád, komisií a iných podobných organizačných alebo pomocných jednotiek inštitúcií, ústavov, úradov a podnikov nepokladajú za vlastné mená, preto sa píšu s malým začiatočným písmenom. Tak i v názve oddelenia, na ktorý sa pýtate, odporúčame písať malé začiatočné písmeno – oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave.


Otázka z 11. 06. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu oddelenie