Heslo: klient

Otázka:

Je správne klientmi alebo klientami?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako skloňovať termín "tenký klient"? Ide o grafický terminál, ktorý je v porovnaní s osobným počítačom výrazne zredukovaný.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Rád by som sa Vás opýtal na význam(y) slova KLIENT. Zároveň sa chcem opýtať, či je alebo nie je vhodné (správne) tento termín používať v oblasti sociálnej práce? Konkrétne napr.: Je uchádzač o zamestnanie pre pracovníka úradu práce klientom? Je maloleté dieťa pre sociálneho kurátora, resp. kolízneho opatrovníka klientom? Ďakujem za odpoveď. Koltáš

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa skloňuje slovo klient v zmysle počítačového programu (komunikačný klient)? Ide mi najmä o lokál jednotného čísla: má byť v klientovi alebo v kliente?

celá otázka a odpoveď