Otázka:

Ako sa skloňuje slovo klient v zmysle počítačového programu (komunikačný klient)? Ide mi najmä o lokál jednotného čísla: má byť v klientovi alebo v kliente?

Heslá:

klient, klienty, v kliente

Odpoveď:

 

Neživotné podstatné meno klient vo význame „program“ sa skloňuje podľa vzoru dub: (z) klienta, (ku) klientu, (o) kliente, (s) klientom; klienty – (z) klientov, klientom, (mám) klienty, (o) klientoch, (s) klientmi. V akuzatíve jednotného čísla má tvar klienta. Podľa vzoru dub sa skloňujú aj iné mužské neživotné podstatné mená, ktoré majú svoj životný náprotivok, napr. asistent: D, L asistentovi (osoba) D asistentu, L (o) asistente (pomocné zariadenie), exponent: D, L exponentovi (osoba) – D exponentu, L (o) exponente (mocniteľ), špunt: D, L špuntovi (malé dieťa) – D špuntu, L (o) špunte (zátka).

 


Otázka z 14. 04. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu klient