Otázka:

Rád by som sa Vás opýtal na význam(y) slova KLIENT. Zároveň sa chcem opýtať, či je alebo nie je vhodné (správne) tento termín používať v oblasti sociálnej práce? Konkrétne napr.: Je uchádzač o zamestnanie pre pracovníka úradu práce klientom? Je maloleté dieťa pre sociálneho kurátora, resp. kolízneho opatrovníka klientom? Ďakujem za odpoveď. Koltáš

Heslá:

klient

Odpoveď:

Slovo klient sa v súčasnosti používa v širšom význame ako v minulosti. Rozdiel možno postrehnúť aj pri porovnaní spracovania slova klient v Slovníku slovenského jazyka (A – K, 1959): „kto sa dáva zastupovať právnym poradcom; zákazník peňažného ústavu“ a v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2. zv., 2011): „(stály) zákazník využívajúci platené služby najmä v oblasti peňažníctva, poisťovníctva, advokácie, opatrovateľstva a pod.“. V súčasnosti sa slovo klient rozšírilo aj na pomenovanie neplatených služieb, napr. takých, ktoré uvádzate vo svojom e-maile. Z jazykového hľadiska to nemožno odmietnuť, pretože označenie stránka, ktoré je v takýchto prípadoch ustálené,niektorí občania vnímajú ako neosobné (pri práci v našej jazykovej poradni sme sa stretli aj s takými názormi).


Otázka z 12. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu klient