Heslo: hmotnosť

Otázka:

Je možné pri deštrukcii predmetu zaťažením silami vetra a tiaže námrazy súčasne hovoriť o hmotnosti námrazy ako o nadmernej?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovný výraz prenášanie váhy v súvislosti s pohybom?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku