Heslo: hmotnosť

Otázka:

Je možné pri deštrukcii predmetu zaťažením silami vetra a tiaže námrazy súčasne hovoriť o hmotnosti námrazy ako o nadmernej?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spisovný výraz prenášanie váhy v súvislosti s pohybom?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa používajú slová váha, nadváha, podváha, a kedy hmotnosť, nadhmotnosť, podhmotnosť? A čo so slovami vážiť a váženie? Máme za ne nejaké odborné výrazy?

celá otázka a odpoveď