Otázka:

Je možné pri deštrukcii predmetu zaťažením silami vetra a tiaže námrazy súčasne hovoriť o hmotnosti námrazy ako o nadmernej?

Heslá:

nadmerný, hmotnosť, nadmerná hmotnosť námrazy

Odpoveď:

 

Prídavné meno nadmerný má význam „presahujúci normálne, želateľné alebo prípustné hodnoty“ a používa sa aj v spojení so slovom hmotnosť, najčastejšie vo význame „nadhmotnosť(nadváha)“. V slovnom spojení nadmerná hmotnosť námrazy prídavné meno nadmerný vyjadruje, že hmotnosť námrazy presahuje normálnu alebo určenú mieru. O tom, či  možno pri deštrukcii predmetu zaťažením silami vetra a tiažou námrazy hodnotiť námrazu ako námrazu s nadmernou hmotnosťou, môžu sa vyjadriť iba odborníci z príslušnej oblasti, nie jazykovedci.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nadmerný