Otázka:

Kedy sa používajú slová váha, nadváha, podváha, a kedy hmotnosť, nadhmotnosť, podhmotnosť? A čo so slovami vážiť a váženie? Máme za ne nejaké odborné výrazy?

Heslá:

váha, nadváha, podváha, hmotnosť, nadhmotnosť, podhmotnosť, vážiť, váženie

Odpoveď:

  Názov veličiny hmotnosť bol zavedený ako odborný termín pred vyše päťdesiatimi rokmi, lebo termín váha, ktorý sa dovtedy bežne používal, nebol na vedecké účely dostatočne jednoznačný. Používanie slova váha, ktoré malo vo verejnosti silnú tradíciu, sa zachovalo v jazykovej praxi pre praktické potreby každodenného života. Zachoval sa aj názov prístroja na určovanie hmotnosti – váhy, pomenovanie úkonu pri zisťovaní hmotnosti – váženie, ako aj výrazy nadváha podváha, ktoré sa používajú hlavne v zdravotníctve (napr. nadváha detí, podváha pacientov)  či v doprave (nadváha nákladu, batožiny), teda v oblastiach, kde sa popri slove hmotnosť bežne používa aj výraz váha. Okrem toho sa v jazykovej praxi používajú aj výrazy nadmerná hmotnosťnadhmotnosť. Slovo nadhmotnosť nájdete aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka M – N (2015). Nedostatočná váha (hmotnosť) sa vyjadruje bežne slovom podváha, kým výraz podhmotnosť sa používa len zriedkavo.

 


Otázka z 23. 04. 2018 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu váha