Otázka:

Je spisovný výraz prenášanie váhy v súvislosti s pohybom?

Heslá:

váha, hmotnosť

Odpoveď:

Výraz prenášanie váhy v súvislosti s pohybom je jazykovo v poriadku. V odbornom štýle je namieste používať slovo hmotnosť.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu váha