Heslo: dozor

Otázka:

Aký význam majú slová dozor, dozorný a dozorovať? Čo znamenajú výrazy regulovať, regulačný?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je spojenie dozor nad niečím napr. dozor nad fungovaním prevádzky správny? Alebo je vhodnejšie využiť výraz dozerať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aké je najvhodnejšie pomenovanie pre osobu vykonávajúcu stavebný dozor?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne "poskytujeme služby stavebného dozora" alebo "poskytujeme služby stavebného dozoru"?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo si myslíte o slovnom spojení za dozoru rodičov? Nemalo by to byť pod dozorom rodičov?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Čo si myslíte o výraze za dozoru rodičov? Nemalo by to byť pod dozorom rodičov?

celá otázka a odpoveď