Otázka:

Čo si myslíte o slovnom spojení za dozoru rodičov? Nemalo by to byť pod dozorom rodičov?

Heslá:

dozor, za dozoru, pod dozorom

Odpoveď:

Slovo dozor sa spája s predložkou pod, ktorá tu má inštitucionálny význam (podliehanie niekomu, niečomu): deti smú ísť do bazéna pod dozorom rodičov, ale rovnako s predložkou za vyjadrujúcou priebehovosť (počas niečoho), resp. podmienku: deti smú ísť do bazéna za dozoru rodičov.


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu dozor