Heslo: citlivý

Otázka:

Dobrý deň, ako vytvorím odvodené slová od slovesa scitlivovať? Napríklad vo vetách Oblasť vzdelávania a dosahovania (vytvárania, nácviku) scitlivého prístupu zo strany pomáhajúcich profesií; ... obsah vzdelávania obsahuje základný nácvik scitlivéného prístupu...; ... lebo scitlivo pristupovať k problematike násilia páchaného na ženách musia všetky profesie a inštitúcie…Je to správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: ekosystémy zraniteľné na deštrukčné procesy, zraniteľné deštrukčnými procesmi, zraniteľné voči deštrukčným procesom?

celá otázka a odpoveď