Otázka:

Ako je správne: ekosystémy zraniteľné na deštrukčné procesy, zraniteľné deštrukčnými procesmi, zraniteľné voči deštrukčným procesom?

Heslá:

zraniteľný, citlivý

Odpoveď:

 

 

Uvedené spojenia s prídavným menom zraniteľné považujeme za zlý preklad, odporúčame uprednostniť spojenie ekosystémy citlivé na deštrukčné procesy.


Otázka z 07. 11. 2017 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zraniteľný