Heslo: Bratislavský hrad

Otázka:

Ako sa správne tvoria názvy slovenských hradov? Je správne Strečniansky hrad alebo hrad Strečno?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa správne tvoria názvy hradov v Slovenskej republike? Je správne Beckov alebo Beckovský hrad?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa píšu názvy kaštieľov, napr. Krasňanský kaštieľ? Ako máme písať názvy zbierkových fondov, napr. Numizmatika? Ako máme písať názvy oddelení?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je správne: bratislavský hrad alebo Bratislavský hrad?

celá otázka a odpoveď