Otázka:

Ako sa správne tvoria názvy hradov v Slovenskej republike? Je správne Beckov alebo Beckovský hrad?

Heslá:

hrad, Bratislavský hrad, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, Muráň, Devín, Červený Kameň, Beckov, Strečno

Odpoveď:

Názvy hradov v Slovenskej republike sa tvoria obidvoma spôsobmi – formou zhodného prívlastku v spojení so slovom (druhovým označením) hrad, napr. Bratislavský hrad, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, alebo formou podstatného mena (často zhodného s názvom obce), napr. Muráň, Devín, Červený Kameň. Pri mnohých hradoch sa v jazykovej praxi používajú oba typy pomenovania, napr. Beckov – Beckovský hrad, Strečno – Strečniansky hrad, Devín – Devínsky hrad, pričom obidva názvy sú správne, no jeden z nich je štandardizovaný, druhý je neštandardizovaný. Podľa publikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike sú štandardizované názvy hradov Beckov, Strečno Bratislavský hrad a neštandardizované názvy Beckovský hrad, Strečniansky hrad Bratislava.

Štandardizovaný názov konkrétneho hradu možno zistiť na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR: http://www.skgeodesy.sk (do vyhľadávača na stránke zadajte názvy hradov).

 

 


Otázka z 14. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu hrad