Otázka:

Ako sa správne tvoria názvy slovenských hradov? Je správne Strečniansky hrad alebo hrad Strečno?

Heslá:

hrad, Bratislavský hrad, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, Muráň, Devín, Červený Kameň, hrad Beckov, Beckovský hrad, Devínsky hrad, Strečno, Strečniansky hrad

Odpoveď:

 

 

Názvy hradov v Slovenskej republike sa tvoria dvoma spôsobmi – formou zhodného prívlastku v spojení so slovom (druhovým označením) hrad, napr. Bratislavský hrad, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, alebo formou podstatného mena (často zhodného s názvom obce), napr. Muráň, Devín, Červený Kameň. Pri mnohých hradoch sa v jazykovej praxi používajú dva typy pomenovania, s druhovým označením hrad, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom a stojí pred názvom hradu, aj so zhodným prívlastkom, napr. hrad Beckov – Beckovský hrad, hrad Devín – Devínsky hrad, pričom obidva názvy sú správne, no jeden z nich je štandardizovaný, druhý je neštandardizovaný. Rovnako aj názov hradu, na ktorý sa pýtate, možno použiť vo dvoch podobách: hrad Strečno alebo Strečniansky hrad. Štandardizovaný názov konkrétneho hradu možno zistiť na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR: http://www.skgeodesy.sk (do vyhľadávača na stránke zadajte slovné spojenie názvy hradov).


Otázka z 27. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu hrad