Otázka:

Je spisovné slovo pozícia, pokiaľ hovorím o pracovnej pozícii?

Heslá:

pozícia, funkcia, miesto, pracuje na mieste, pracuje vo funkcii

Odpoveď:

 

 

Slovo pozícia je cudzieho pôvodu a v slovníkoch sa zvyčajne vysvetľuje sa ako postavenie, pomery, okolnosti, prípadne rozmiestnenie alebo umiestnenie niečoho alebo niekoho. Novšie sa však u nás slovo pozícia začalo používať aj vo význame "pracovné miesto" a vzhľadom na jazykovú prax možno očakávať, že aj tento význam sa spracuje do pripravovaného Slovníka súčasného slovenského jazyka.


Otázka z 28. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu pozícia