Heslo: pozícia

Otázka:

Je spisovné slovo pozícia, pokiaľ hovorím o pracovnej pozícii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa v spojení "v paralelnej pozícii" na konci krátke, alebo dlhé i?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je výraz "pracovná pozícia" správny? (Ide o pracovné miesto.)

celá otázka a odpoveď