Heslo: funkcia

Otázka:

Je spisovné slovo pozícia, pokiaľ hovorím o pracovnej pozícii?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Kedy sa píše informácii a kedy informácií?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Možno v slovenčine používať slovo funkcionalita napr. v spojení nová funkcionalita aplikácií?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je výraz "pracovná pozícia" správny? (Ide o pracovné miesto.)

celá otázka a odpoveď