Otázka:

Prečo sa v poslednom čase nahrádza v odborných textoch slovko viď slovom pozri? Nie je nevhodné, keď neznámemu čitateľovi tykáme?

Heslá:

viď, pozri

Odpoveď:

 

Čo sa týka tykania pri odkazovaní v odborných a umeleckých textoch imperatívnym tvarom jednotného čísla slovesa pozrieťpozri, pripomíname, že výraz viď je takisto imperatívny tvar utvorený od slovesa vidieť, a takisto je v jednotnom čísle, čiže sa ním čitateľovi tyká. Imperatívny tvar viď sa v súčasnej jazykovej praxi už nepoužíva, preto sa pri odkazovaní na literárne zdroje odporúča uprednostňovať imperatívny tvar pozri, napr. pozri prílohu č. 4.  V odbornej literatúre sa výraz pozri podobne ako predtým výraz viď nechápe ako rozkaz čitateľovi, ktorému tykáme, ale ako takzvané odkazové slovo, ktorým sa uvádzajú príslušné zdroje (literatúra, autori).


Otázka z 29. 05. 2017 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu viď