Heslo: viď

Otázka:

Je prípustné pri odvolávke v texte použiť slovo viď (napr. viď kapitola ...) alebo by sa malo použiť slovo pozri? Slovo viď je zaužívané a podľa mňa to nie je čechizmus, ale rozkazovací spôsob od slovesa vidieť.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Slovíčko viď. (napr. viď. príloha 1) sa píše bez bodky alebo s bodkou?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aký vzťah je medzi vidom a časom? Ako mám rozumieť formulácii v Morfológii slovenského jazyka, že aj nedokonavým vidom v minulom čase možno vyjadriť dokonavý dej?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa pri odkazovaní za skratkou viď bodka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa v poslednom čase nahrádza v odborných textoch slovko viď slovom pozri? Nie je nevhodné, keď neznámemu čitateľovi tykáme?

celá otázka a odpoveď