Heslo: pozri

Otázka:

Čo sa správne používa pri odkaze na obrázok: "pozri" alebo "pozrite"? Počula som, že by to malo byť "pozrite", lebo text neadresujeme jednému človeku, ale viacerým ľuďom.

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Píše sa pri odkazovaní za skratkou viď bodka?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa v poslednom čase nahrádza v odborných textoch slovko viď slovom pozri? Nie je nevhodné, keď neznámemu čitateľovi tykáme?

celá otázka a odpoveď