Otázka:

Aký je oficiálne používaný názov pre Holandsko na Slovensku? Je spisovná jeho podoba Nizozemsko?

Heslá:

Holandské kráľovstvo, Holandsko, Nizozemsko, Nederland

Odpoveď:

Zoznam slovenských štandardizovaných názvov štátov sa uvádza v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Slovenské vžité názvy štátov a závislých území (aj na www.geodesy.gov.sk), skrátené vžité slovenské podoby oficiálnych názvov štátov sú aj v Pravidlách slovenského pravopisu (aj na www.juls.savba.sk). Plná podoba slovenského vžitého názvu štátu je v súčasnosti Holandské kráľovstvo, skrátená vžitá slovenská podoba oficiálneho názvu je Holandsko. Podoba Nizozemsko vychádzajúca z nepresného prekladu názvu Nederland je staršia, no popri nej sa používala aj podoba Holandsko, ktorá sa istý čas odporúčala iba v bežnom jazyku, nie v odbornom štýle, hoci v Pravidlách slovenského pravopisu sa od r. 1953 uvádzal iba názov Holandsko. Geografi štandardizovali názov Holandsko asi na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Názov Holandsko v istých obmenách funguje aj v iných európskych jazykoch, napr. v maďarčine, poľštine, bulharčine, rumunčine, srbčine, albánčine, gréčtine, litovčine či turečtine. Na záver dodávame, že štandardizácia slovenského geografického názvoslovia je v kompetencii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.


Otázka z 04. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Holandské kráľovstvo