Heslo: Holandsko

Otázka:

Aký je oficiálne používaný názov pre Holandsko na Slovensku? Je spisovná jeho podoba Nizozemsko?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aká je skrátená spisovná podoba štátu Holandské kráľovstvo?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku