Heslo: Nizozemsko

Otázka:

Aký je oficiálne používaný názov pre Holandsko na Slovensku? Je spisovná jeho podoba Nizozemsko?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Prečo sa používajú názvy Itália a Nizozemsko a slová útočište a zachovávať sa?

celá otázka a odpoveď

Mám úplne novú otázku a chcem ju položiť priamo odborníkom v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra

Položiť otázku