Heslo: zvrátiť

Otázka:

Sú správne vyjadrenia opriasť niekoho chválou, človek opradený úspechmi? Ako sa vyslovuje priezvisko Kosticyn? Odporúčate používať sloveso vychytať v spojeniach vychytať čisté konto; vychytať niekoho? Možno použiť spojenie zaplátať miesto v zostave? Možno slovom obrat označiť zmenu stavu? Možno použiť sloveso otočiť v spojeniach otočiť zápas, skóre, sériu, stav série?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vyjadrenie byť v troskách spisovné? Je podstatné meno parťák spisovné a znamená „partner“? Môžeme podstatným menom zvrat a slovesom zvrátiť vyjadriť skutočnosť, že tím zmenil nepriaznivý stav? Sú všetky tri podstatné mená v spojení zvrátiť zápas/výsledok/skóre správne?

celá otázka a odpoveď