Otázka:

Sú správne vyjadrenia opriasť niekoho chválou, človek opradený úspechmi? Ako sa vyslovuje priezvisko Kosticyn? Odporúčate používať sloveso vychytať v spojeniach vychytať čisté konto; vychytať niekoho? Možno použiť spojenie zaplátať miesto v zostave? Možno slovom obrat označiť zmenu stavu? Možno použiť sloveso otočiť v spojeniach otočiť zápas, skóre, sériu, stav série?

Heslá:

opriasť, opradený, ovenčiť, vychytať, čisté konto, vychytať súperov, látať, plátať, zaplátať, obrat, otočiť, obrátiť, zvrátiť, otočiť zápas

Odpoveď:

       1. Vo vyjadrení opriasť niekoho chválou, lichotivými prívlastkami je sloveso opriasť použité správne. V spojení človek opradený úspechmi nie je vhodné použitie slovesa opriasť. Presnejšie by bolo v uvedenom spojení sloveso ovenčiť v prenesenom význame – človek ovenčený úspechmi.

        2. Výslovnosť priezviska Kosticyn je [kosťicin].

3. Sloveso vychytať vo význame „pochytať“ sa používa vo väzbe s predmetmi, ktoré sa chytajú, napr. vychytať muchy. V spojení so slovami čisté konto alebo výhra – vychytať čisté konto, vychytať výhru – má už iný význam, a to „zaistiť/zabezpečiť bezgólový výsledok“. Takéto vyjadrenia možno hodnotiť ako súčasť športového slangu. Rovnako aj spojenie slovesa vychytať s pomenovaniami osôb, ktoré neboli predmetom chytania, ale pôvodcami úsilia streliť gól, napr. vychytať súperov, vychytať hviezdy NHL, vychytať Mariána Gáboríka, ktoré sa v športovej publicistike často používajú, možno hodnotiť ako metonymické vyjadrenia patriace do športového slangu.

            4. Slovesá látať, plátať aj zaplátať sa prenesene používajú ako expresívne výrazy vo význame „núdzovo nahrádzať nedostatok, núdzovo si vypomáhať“, preto vyjadrenie zaplátať miesto v zostave je v poriadku a nie je potrebné dávať ho do úvodzoviek.

            5. Keďže slovo obrat má aj význam „zvrat, zmena, zlom“, môže sa použiť aj na označenie zmeny stavu v zápase alebo v sérii zápasov. Sloveso otočiť, ktoré je synonymné so slovesami obrátiť, zvrátiť, možno vo význame „spôsobiť náhlu zmenu“ použiť aj v spojeniach otočiť zápas/skóre/sériu/stav série.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opriasť